U bevindt zich hier: Onze scholen » Prins Bernhard

Prins Bernhardschool

De Prins Bernhardschool is een school met een protestants christelijke identiteit. Als school hebben we de taak om de kinderen zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. Daarvoor vinden we het in de eerste plaats belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen binnen de school. Dat is niet iets dat er zo maar is, maar waar we als team iedere dag aan moeten werken om het zo optimaal mogelijk in de praktijk te brengen. Omdat kinderen graag duidelijkheid willen, geven we die ook. Ieder kind weet en kent de regels en als er naar gehandeld wordt zorgt dit voor structuur, netheid, orde en rust, allemaal uitgangspunten om goed te kunnen presteren. Onze school is een school met OGO elementen, wat betekent dat we deels thematisch werken en dat het spel(kleuters) en het onderzoekend, zelf ontdekkend leren belangrijke manieren zijn om kinderen verder te helpen.

We hebben elkaar nodig en daarom leren we de kinderen ook goed samenwerken. Daarnaast leren ze ook al vanaf groep 1 om zelfstandig en op eigen niveau, taken uit te voeren. Als ieder kind weet wat het moet doen komt er ook tijd vrij voor extra zorg. Speciale zorg bieden we ook in de Time Out groep waar kinderen twee morgens per week in een prikkelarme omgeving individueel begeleid worden.

Speerpunten 

 • Een ruim opgezet schoolgebouw.
 • Een prachtige tuin voor spel en educatie.
 • Een team dat er werk van maakt om echt als team te functioneren om zodoende ook de kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Kinderen hebben verantwoordelijkheid voor een nette opgeruimde school.
 • Grote ouderbetrokkenheid.
 • Veel aandacht voor het goed omgaan met elkaar.
 • Het onderwijs is grotendeels ontwikkelingsgericht( leren door spelen-zelf ontdekkend leren)
 • Duidelijke afspraken voor orde en regelmaat
 • Aandacht voor de expressievakken.
 • We willen ieder kind tot zijn/haar recht laten komen.
 • Een goede regeling voor het overblijven en naschoolse opvang

De Prins Bernhardschool ligt in het westen van Ermelo.

Ga naar de website van de Prins Bernhardschool