U bevindt zich hier: Actueel

Wisselingen in Raad van Toezicht

vrijdag 5 april 2024 - 09:50:13 RSS

Als bestuurder van Stichting VPCO Ermelo kan ik melden dat er een wisseling heeft plaatsgevonden in onze Raad van Toezicht.

In de vergadering van 18 maart jl. hebben we afscheid genomen van voormalig voorzitter de heer Van den Belt en de heer Visser. De heer Van den Belt is met ingang van 19 maart afgetreden en de heer Visser met ingang van 1 april.

Tijdens dezelfde vergadering heeft de raad unaniem besloten mevrouw Van der Elst per 19 maart te benoemen als nieuwe voorzitter. De heer Dijkema, voormalig voorzitter van de GMR, is per 1 april benoemd als lid.

Mijn dank gaat uit naar de heer Van den Belt en de heer Visser voor jun jarenlange inzet voor de VPCO. En uiteraard wens ik mevrouw Van der Elst en de heer Dijkema veel succes in hun nieuwe rol.

Hartelijke groet,
Johan de Jong