U bevindt zich hier: Onze scholen » Julianaschool

Koningin Julianaschool      

De Koningin Julianaschool is een moderne christelijke basisschool in Ermelo West. Een school, waar veel aandacht is voor sfeer, leren en creativiteit. Wij leven en werken vanuit het geloof in God en de Bijbel. Wij streven naar een zo veilig en vertrouwd mogelijke sfeer, waarbinnen uw kind tot zijn recht kan komen. 

Klik hier voor een kijkje in de Koningin Julianaschool!

De speerpunten

 • Een enthousiast team van ervaren leerkrachten
 • Zelfstandig werken/ dag- en weekplanning
 • Gevarieerde leeromgeving met begeleiding op drie instructieniveaus
 • Goede leerlingenzorg
 • Passend onderwijs
 • Samenwerking met: schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts en schoolverpleegkundige, logopedie, schoolbegeleidingsdienst etc.
 • Plusgroepen (wekelijks programma voor meer- en hoogbegaafden)
 • Spaans en schaakcursus.
 • Kanjertraining (sociale vaardigheidstrainingen)
 • Techniektorens
 • Family Factory (enthousiaste ouders die samenbindende activiteiten organiseren voor de gezinnen binnen de school)
 • Een goede overblijfregeling.

Wij geloven dat kinderen die onze school verlaten voldoende zijn toegerust voor een volgende stap in hun ontwikkeling. Met kennis en vaardigheden die van belang zijn in de maatschappij van morgen en door het inzetten van eigen talenten.

Dit doen wij door in te zetten op onze waarden: verantwoordelijk, enthousiasme, uitdaging en samenwerking.

 Ga naar de website van de Koningin Julianaschool:    http://www.koninginjuliana.nl