U bevindt zich hier: Onze scholen » Beatrixschool

De Beatrixschool, 

de Kanjerschool waar kinderen, medewerkers en ouders SAMEN UNIEK zijn. 
 

Onze school vindt u in een karakteristiek schoolgebouw uit 1960, met veel ruimte in en speelruimte om de school. Er wordt onderwijs gegeven door een team met enthousiaste meesters en juffen.

De Beatrixschool is een protestants-christelijke basisschool. Onze identiteit uit zich o.a. in onze normen en waarden en in de aandacht hiervoor tijdens bijvoorbeeld de dagopening, waarbij de Bijbelse verhalen en thema’s vaak centraal staan. Daarnaast houden wij vieringen rondom de christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Wij hopen met ons levensbeschouwelijk onderwijs te bereiken dat de kinderen meer gevoel krijgen voor dieperliggende levensvragen met als doel een groeiend begrip op het gebied van acceptatie, tolerantie, eerlijkheid, rechtvaardigheid en het werken aan een betere wereld.

 

Onze missie is: kinderen voorbereiden op de maatschappij door zichzelf te leren kennen, samen te ontdekken en vaardigheden te leren voor nu en in de toekomst.

 

Wij zijn een school waarin uniek zijn betekent, dat ieder ruimte krijgt om te ontdekken waar hij/zij goed in is en waarin je inzicht in jezelf en in de ander krijgt, door samen te reflecteren. Wij proberen samen met ouders/verzorgers zoveel mogelijk uit onze leerlingen te halen, waarbij wij op een professionele manier omgaan met verschillende onderwijsbehoeften. De kinderen die de leerstof lastig vinden, worden steeds meer op hun eigen niveau begeleid. De kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan in het normale aanbod zit, gaan vanaf groep 4 1 x per week naar de Plusklas, waar ze uitgedaagd worden op verschillende gebieden.

Onze leerlingen groeien op in een sterk veranderende samenleving. Wij bereiden hen voor op deelname aan de maatschappij van de toekomst, maar vinden het ook belangrijk dat uw kind nu kind mag zijn. Wij vinden het daarom belangrijk om onze leerlingen de kernvaardigheden die daarbij horen bij te brengen. Een voorbeeld hiervan zit in het thematische onderwijs: samen zijn de kinderen ontdekkend en onderzoekend aan het leren.

Wij zijn een lerende school: wij willen niet alleen doen wat werkt, maar ook samen leren doen wat ertoe doet. Als team blijven we zoeken naar de beste mogelijkheden voor de ontwikkeling van uw kind.

Veiligheid en geborgenheid staan bij ons hoog in het vaandel, want wanneer uw kind zich prettig voelt kan het pas tot echt leren komen. We zorgen voor kwalitatief goed onderwijs in een fijne leeromgeving. Een plek waar spelen, leren, ontwikkelen en ontmoeten centraal staan!

Ga naar de website van de Beatrixschool