U bevindt zich hier: Onze scholen » Bernhardschool

Prins Bernhardschool

De Prins Bernhardschool in Ermelo-West is naast een eigentijdse Protestants Christelijke school ook een gezellige dorpsschool met een prettige sfeer waar kinderen zich thuis voelen.  

De kernwaarden van onze school zijn: Ontwikkelingsgericht en Duurzaam.  
Deze kernwaarden zijn de basis voor ons onderwijs. Zo werken wij in de middagen door de hele school met rijke thema’s en zijn we trots op onze prachtige speel- en ontdektuin en natuurlijk onze eigen moestuinen. 
Er gaan zo’n 200 kinderen naar school en er werken 15 enthousiaste leerkrachten, een administratief medewerker, een directeur en een conciërge in een hecht en prettig team. 

Op de Prins Bernhardschool worden kinderen voorbereid op de maatschappij waar ze nu en straks deel van uitmaken. Ons doel ten aanzien van ieder uniek kind, is bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig sociaal en positief kritisch denkend mens. We maken ze medeverantwoordelijk voor wat er op school gebeurt. Zo staan er bijvoorbeeld elke ochtend leerlingen van groep 8 bij de ingang om iedereen welkom te heten, betrekken we de leerlingen bij hun leerproces en hebben we een actieve leerlingenraad. 

Ontwikkelingsgericht 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat en zich veilig voelt bij ons op school. Dan ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en is hij/zij in staat om te gaan leren. We proberen de nieuwsgierigheid bij kinderen te prikkelen door te zorgen voor een uitnodigende leeromgeving. Wereldoriëntatie verwerken wij in ontwikkelingsgerichte thema’s. Leerlingen werken alleen, of in groepjes aan eigen leervragen en leren naast de kennis die ze opdoen, ook vaardigheden aan om problemen/taken op te lossen. Hierbij kan ruimte worden gegeven aan talent. Ook het zelfstandig werken en het samenwerkend leren zijn belangrijke doelen. Wanneer kinderen iets ontdekken en zelf met vragen komen, is de motivatie het grootst om op zoek te gaan naar het antwoord. Dan leren de kinderen. Dit is de basis van het ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Duurzaam 
We zijn trots op onze prachtige schooltuin. Onze schooltuin bestaat uit twee delen: de ontdektuin voor de kleuters en de educatieve tuin voor groep 3 t/m 8. De school wil met beide schooltuinen de leerlingen een inspirerende omgeving bieden waarin, onder begeleiding van de leerkrachten, ‘levend leren’ uitgangspunt is. Dit past bij onze onderwijsvisie waar elementen uit ontwikkelingsgericht onderwijs een belangrijke plaats innemen. Het ontdekkend en betekenisvol leren staan daarbij centraal. Daarnaast hebben we zonnepanelen op ons dak en zamelen we ons groen afval apart in. Zo leren we de leerlingen hoe we op een duurzame manier met de schepping om moeten gaan.  

Identiteit
De Prins Bernhardschool in Ermelo is een Protestants Christelijke school en dat zijn we niet zomaar. De rode draad in onze school zijn de Bijbelse normen en waarden, die zichtbaar worden in het gedrag van ons allemaal. Dit is de basis van ons onderwijs en dat kunt u onder andere merken aan de verhalen die wij vertellen uit de Bijbel. Dit zijn verhalen met een boodschap over mensen die leerden hoe zij met elkaar en hun omgeving moesten omgaan. Vanuit onze levensovertuiging vinden wij dit een principiële opdracht. Ook onze kernwaarden vinden hun oorsprong in onze identiteit: 
Zorg voor de toekomst van kinderen en de omgang met elkaar --> Ontwikkelingsgericht 
Zorg voor de omgeving waarin we leven --> Duurzaam 

ICT/Computers 
In de afgelopen tijd hebben we grote stappen gezet in de modernisering van onze ICT-voorzieningen. We hebben met veel plezier Chromebooks en iPads in gebruik. We werken volledig draadloos. Zowel leerkrachten als leerlingen zijn hier heel erg tevreden over. In ons gebouw hangen in alle groepen touchscreens. Vanaf groep 4 hebben we de reken- en taalmethode gedigitaliseerd met Snappet en werken we voor begrijpend lezen in de bovenbouw met de digitale methode Nieuwsbegrip. Het blijkt dat ons onderwijs en deze aanpak van ICT naadloos op elkaar aansluiten en elkaar goed ondersteunen.  

Team 
Op de Prins Bernhardschool werkt een prettig team van leerkrachten dat er zin in heeft om het beste uit uw kind te halen. Uw kinderen zijn uw kostbaarste bezit en daar willen wij graag goed onderwijs aan geven. Wij nemen als team onze verantwoordelijkheid. Een team dat goed functioneert is voor ons de basis voor het geven van goed onderwijs. Als team dragen we zorg voor een veilige, uitnodigende en inspirerende omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We doen er alles aan om samen met de kinderen een goede groepssfeer te creëren en pesten te voorkomen.

Klik hier voor een kijkje op de Prins Bernhardschool

Ga naar de website van de Prins Bernhardschool