U bevindt zich hier: VPCO Ermelo » Bestuur

Bestuur en dagelijkse leiding

VPCO Ermelo kent als bestuursvorm een stichting.

Het bestuur van de stichting is het bevoegd gezag en draagt de eindverantwoordelijkheid.
Het bestuur ziet toe op handhaving en naleving van de grondslag en de
identiteit . Ze beoordeelt het beleid op hoofdlijnen en ziet toe op de realisatie daarvan.
Het bestuur heeft een toezichthoudende rol..
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de algemeen directeur.

De dagelijkse leiding van de scholen  berust bij de schooldirecties. Zij zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid

De huidige bestuurssamenstelling :

E. Bakker ing.MBA (voorzitter) 
drs. W.A. van de Kamp (penningmeester)
mr. B.J. Boiten (personelezaken)
A.W. Bezemer
S. Meijer

 

Algemeen directeur

O.M.Visscher

Code goed bestuur

VPCO handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Er is gekozen voor een variant van het ‘One tier model’, waarbij gebruik wordt gemaakt van mandaat en delegeren. Dit betekent dat de uitvoering bij de algemeen directeur ligt en het bestuur de rol heeft van toezichthouder.