U bevindt zich hier: VPCO Ermelo » Bestuur

Bestuur en dagelijkse leiding

VPCO Ermelo is een stichting. Het bestuur heeft haar uitvoerende bestuurlijke taken en bevoegheden overgedragen aan de algemeen directeur. Het bestuur fungeert als intern toezichthouder en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de algemeen directeur in het bijzonder.

De dagelijkse leiding van de scholen berust bij de schooldirecteuren. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.

De huidige bestuurssamenstelling :

mr. J.F.H. van den Belt (voorzitter) 
drs. W.A. van de Kamp (penningmeester)
mw. drs. S. Meijer
vacature

 

Algemeen directeur

 

H. Norder

 

Code goed bestuur

VPCO handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. Er is gekozen voor een variant van het ‘One tier model’, waarbij gebruik wordt gemaakt van mandaat en delegeren. Dit betekent dat de uitvoering bij de algemeen directeur ligt en het bestuur de rol heeft van toezichthouder.