U bevindt zich hier: Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij een passend onderwijs- en zo nodig ook een adequaat zorgaanbod krijgen. We realiseren ons dat er grenzen zijn aan ons onderwijs-zorgaanbod. Daarbij denken we aan leerlingen met zeer ernstige leer- en gedragsstoornissen die vaak in instellingen verpleegd worden.

VPCO zorgmiddelen

Omdat alle scholen een en dezelfde zorgplicht hebben, ontvangt iedere  VPCO school een z.g. zorgbudget.  Dit budget wordt aangewend om  de leerlingen die specifieke zorg nodig hebben  daar mogelijk extra te begeleiden. Het spreekt vanzelf dat de begeleidingstrajecten uitsluitend met instemming van de ouders/verzorgers plaatsvinden.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Zeeluwe is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs waarbinnen de aangesloten besturen Passend Basisonderwijs organiseren. Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen. Met de aangesloten (externe) partijen worden gezamenlijk afspraken gemaakt om de onderwijszorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is om kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen Passend Onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.zeeluwe.nl/