U bevindt zich hier: Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij een passend onderwijs- en zo nodig ook een adequaat zorgaanbod krijgen. We realiseren ons dat er grenzen zijn aan ons onderwijs-zorgaanbod. Daarbij denken we aan leerlingen met zeer ernstige leer- en gedragsstoornissen die vaak in instellingen verpleegd worden.

VPCO zorgmiddelen

Omdat alle scholen een en dezelfde zorgplicht hebben, ontvangt iedere  VPCO school een z.g. zorgbudget.  Dit budget wordt aangewend om  de leerlingen die specifieke zorg nodig hebben  daar mogelijk extra te begeleiden. Het spreekt vanzelf dat de begeleidingstrajecten uitsluitend met instemming van de ouders/verzorgers plaatsvinden.

OZK Onderwijs Zorgkoepel Noord-Veluwe

VPCO is aangesloten bij de OZK. . De Onderwijszorgkoepel Noord Veluwe (OZK NV) is een samenwerkingsverband waarbinnen de aangesloten partijen afspraken maken om de onderwijszorg en jeugdzorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Voor meer informatie kunt u terecht op :https://www.onderwijszorgkoepel.nl/